jump to navigation

Ảnh từ Blog nhà thơ NTT 07.02.2011

Posted by linhnga in Chung.
Tags: ,
add a comment

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Chiều nay nhà thơ Tuyết Nga nhờ tôi scan mấy chục tấm ảnh từ Album lưu niệm riêng. Thấy có những tấm ảnh từ thời nhỏ quả là quí hiếm. Tôi post lên để bạn bè cùng TN ảo giác lại thời gian đã mất.

Tuyết Nga

(more…)

Advertisements